Správny názov šetrí čas, lepšie interpretuje obsah emailu, ako aj samotného dokumentu. Dnes sa robí práve v názvoch veľa chýb, ktorým sa dá ľahko vyvarovať.
 
Toto sú tie najčastejšie chyby:
 
PRÍLIŠ KOMPLIKOVANÉ
Na prvý pohľad veľmi technické. Je ťažké pochopiť, o čo v dokumente ide.
 
VEĽMI DLHÝ NÁZOV
Nepraktické a zbytočné. Vždy je potrebné nájsť krátky a výstižný ekvivalent. Myslite na to, aby osoba, ktorej sa to pošle, vedela čo najrýchlejšie identifikovať obsah.
 
GRAMATICKÉ CHYBY
Názvom dokumentov je potrebné venovať rovnakú pozornosť, ako textu v emaile. Príloha je hneď viditeľná a gramatická chyba alebo preklep okamžite znižuje o nás mienku.
 
CHYBY V NÁZVE MENA ALEBO FIRMY
Toto je zdroj množstva chýb. Veľký pozor na správne názvy firiem, používanie mena a priezviska, ak je vhodné ich použiť v názve dokumentu. Doporučuje sa použiť najprv priezvisko a potom meno osoby.
 
POUŽÍVANIE MEDZIER MEDZI SLOVAMI
Ideálne je každé nové slovo napísať veľkým začiatočným písmenom, čo umožní aj vynechať medzery medzi slovami.
 
NEJASNÉ ČÍSLA
Čísla v tvare 1, 2, 6 namiesto 01, 02, 06. Použitie s nulou eliminuje chybovosť.
 
ZLÉ UVEDENÝ DÁTUM
Ak je v názve aj dátum, vždy dodržme poradie RRRRMMDD, napr. 20170905
 
PRÍLOHA JE VEĽKÁ
Snažme sa objem zmenšiť, urýchlime tým informačný tok. Veľa emailov sa otvára v mobilnom zariadení a otváranie veľkej prílohy je buď zdĺhavé alebo aj nemožné.
 
 
Príďte na naše moderné a interaktívne kurzy už od septembra!  - klikni sem
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soňa, archív SA, Shutterstock