5 CHÝB, KTORÉ VÁM POKAZIA PRACOVNÚ ÚLOHU

Len málokto je majster sveta v 100% odovzdávaní výsledkov z pohľadu kvality a času, ale ak sa vyhneme typickým a častým chybám, podstatne vylepšíme náš výkon a zároveň aj imidž v zamestnaní.  

Zjednodušený prístup
Veľakrát podceníme úlohu, nie sme schopní ju správne posúdiť a dôsledkom je časový stres a nedostatočná kvalita.
 
Nesystematická príprava
Aj keď máme na splnenie úlohy dostatočný čas, nevieme si systematicky zbierať potrebné informácie a fakty. Stačí si pritom počas menšieho pracovného zaťaženia sporadicky naštudovať potrebné vstupy, vytvoriť si zložku úlohy alebo projektu a zbierať „materiál“. Pravdepodobnosť dokonalého splnenia úlohy bude vysoká.
 
Slabá úprava
Napriek zaujímavým, cenným poznatkom a výstupom sa celkový dojem ľahko pokazí, ak finálna úprava nie je našou silnou stránkou. Zarovnanie textu, preklepy, chyby, príliš jednoduché formulácie, slabý dizajn dokumentu, nekompletnosť dôležitých informácií a údajov – to všetko sa často vyskytuje.
 
Žiadna jedinečnosť
Každá pracovná úloha sa dá urobiť zle, štandardne alebo perfektne. Dnes je veľmi žiadúce a pozitívne hodnotené, ak sa pri riešení úlohy zaoberáme aj myšlienkou, ako sa to dá urobiť zaujímavo a jedinečne. Po prečítaní vášho výstupu si položte otázku: Je to skutočne zaujímavé? Nadchne to šéfa? Prekvapím niečím?
 
Nevieme si výstup predať, minimálne obhájiť
Aj z malej úlohy by nám malo byť jasné, čo je výstup, ako pomôže tomu, kto nám ju zadal a ako napríklad odpovieme na otázku: Čo sme tým zistili? Platí pravidlo, že musíme sa učiť pochopiť aj to, čo sami urobíme, aby sme o tom vedeli povedať zaujímavé dve-tri vety.
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matej, archív SA, Shutterstock
 
 
 
 
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore