5 DÔVODOV, PREČO JE VAŠA PRÁCA NEDOCENENÁ

Len málokto je majster sveta v 100% odovzdávaní výsledkov z pohľadu kvality a času, ale ak sa vyhneme typickým a častým chybám, podstatne vylepšíme náš výkon a zároveň aj náš imidž v zamestnaní. 

Zjednodušený prístup 

Veľakrát úlohu podceníme, nie sme schopní ju správne posúdiť a dôsledkom je časový stres a nedostatočná kvalita.

Nesystematická príprava 

Aj keď máme na splnenie úlohy dostatočný čas, nie sme schopní si systematicky zbierať potrebné informácie a fakty. Stačí pritom počas menšieho pracovného zaťaženia si aspoň sporadicky naštudovať potrebné vstupy, vytvoriť si zložku úlohy alebo projektu a zbierať „materiál“. Pravdepodobnosť dokonalého splnenia úlohy bude vysoká.

Slabá úprava 

Aj napriek zaujímavým, cenným poznatkom a výstupom sa celkový dojem ľahko pokazí, ak finálna úprava nie je našou silnou stránkou. Zarovnanie textu, preklepy, chyby, príliš jednoduché formulácie, slabý dizajn dokumentu, nekompletnosť dôležitých informácií a údajov – to všetko sú bežné a časté nedostatky.  

Žiadna jedinečnosť 

Takmer každá pracovná úloha sa dá urobiť zle, štandardne alebo zaujímavo. Dnes je veľmi žiadúce a pozitívne hodnotené, ak sa pri riešení úlohy zaoberáme aj myšlienkou, ako sa to dá urobiť neobvykle a jedinečne. Po prečítaní vášho výstupu si položte otázku: Je to skutočne zaujímavé? Nadchne to šéfa? Prekvapím niečím?

Nevieme si výstup predať, minimálne obhájiť 

Aj z malej úlohy by nám malo byť jasné, čo je výstup a ako pomôže tomu, kto nám ju zadal. Ak nevieme zadefinovať a obhájiť, čo prinieslo naplnenie úlohy, je málo pravdepodobné, že sa dočkáme uznania. Platí pravidlo, že musíme sa učiť pochopiť aj to, čo sami urobíme, aby sme o tom vedeli povedať zaujímavé dve-tri vety.


 Príďte na naše kurzy do sveta najnovších trendov.  


Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore