8 DETAILOV, KTORÉ VADIA ŠÉFOM V TEXTE

Dať šéfovi na stôl perfektný text nie je až také zložité. Dôslednosť, dôraz na detail a elegancia aj pri písaní, musia byť výsadou dobrej asistentky.

Pozrime sa na niekoľko dôležitých maličkostí, ktoré si šéfovia všímajú:
  1. Veľkosť fontu v nadpise je príliš veľká alebo naopak príliš malá.
  2. Nadpis je príliš dlhý. Ideálny text v nadpise by nemal byť na viac ako dva riadky.
  3. Medzera pod nadpisom (medzi nadpisom a pokračujúcim textom) je veľmi malá alebo naopak, vynechá sa tam zbytočne veľký priestor.
  4. Pod hlavným nadpisom chýba podnadpis, resp. krátke predstavenie dokumentu.
  5. Ak sú v texte použité, tak medzery medzi odrážkami sú malé alebo znovu naopak veľké. Nepôsobí to prehľadne a elegantne.
  6. Vyznačenie boldom v rámci textu je nesprávne aplikované. Ak potrebujeme zvýrazniť niektoré slová alebo časti viet boldom, je potrebné si premyslieť či je to naozaj nutné. Ľahko sa môže stať, že prehľadnosť textu môžeme zhoršiť.
  7. Text nie je zarovnaný vľavo aj vpravo, t.j. nie je roztiahnutý od ľavej po pravú stranu. Súvisle tečúci dokument je elegantnejší.
  8. V hlavičke, resp. v pätičke dokumentu (ak je vôbec v krátkom dokumente potrebná) je font príliš malý alebo naopak veľký. Textu je tam príliš veľa, prípadne nie je správne zarovnaný.
 
Eňa, foto: archív SA, Shutterstock
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore