AKO ROBIŤ MÍTINGY TAK, ABY SA ĽUDIA NA NE TEŠILI?

Tak, kedy vás čaká ďalšia porada? Je to fakt, ale väčšina stretnutí nenapĺňa predstavy ľudí vo firmách.  

Cieľom musí byť, aby sa ľudia na poradu tešili. Tu je niekoľko veľmi dôležitých predpokladov pre toho, kto má v pláne míting zorganizovať.
 
Prvá otázka, ktorú si treba zodpovedať je: Potrebujem na to zvolať ľudí?
 
Pozvať menej ľudí je určite lepšie, ako pozvať široký okruh. Len vtedy je míting efektívny, ak sú pozvaní tí, ktorí majú k téme blízko a je šanca, že v takom zložení sa naplní cieľ stretnutia.
 
Každý míting musí mať dobrý a zaujímavý názov.
 
Dôležitý je aj popis, čo bude ľudí čakať.
 
Každý pozvaný by mal vedieť, čo sa od neho na porade očakáva.
 
Na začiatku mítingu, je dôležité ukázať ľuďom cieľ, ktorý ako tím musíte dosiahnuť. Tiež je dôležité vysvetliť, ako cieľ, resp. výstup z porady sa vo firme využije.
 
Ľuďom treba ukazovať nové veci, inšpirácie a vyhnúť sa opakovaniu minulosti alebo všeobecne aj pre firmu známych vecí.
 
Nové myšlienky a námety, ktoré sa neviažu úplne k téme je dobré si poznačiť a neskôr ľuďom poslať spätnú väzbu s poďakovaním a stručným popisom, ako sa tomu bude firma ďalej venovať.
 
Počas porady je neustále dôležité držať ľudí nasmerovaných k cieľu. Je to ako keď sú horolezci priviazaní spolu na jednom lane. Veľkých „brainstormistov“ treba vhodne časovo a tematicky usmerňovať.
 
Na mobilné telefóny si vo firme zaobstarajte košík alebo krabicu, do ktorej ich organizátor porady vyzbiera. Notebooky na poradu dnes v žiadnom prípade nepatria. Ak sa vám toto podarí, urobíte obrovský krok smerom k efektívnej porade.
 
Na záver sa musí nahlas povedať, či ste dosiahli to, čo ste si vytýčili a poďakovať sa všetkým za nápady. Sem-tam sa dá na porade urobiť na záver hlasovanie o troch najlepších, ktorí mimoriadne prispeli k hodnote stretnutia. Drobné výhry firemnému rozpočtu neublížia a zaujmú.
 
Urobte zo seba najlepšieho organizátora mítingov. Dobré nápady a zaujímavosti sa budú šíriť ďalej určite aj za „hranicami“ vašej firmy. Držíme palce.
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eňa, archív SA, Shutterstock
 
 
 
 
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore