Prinášame vám osvedčené tipy, pozorne si ich prečítajte a dajte šéfovi na stôl. Pripomeňte mu, aby nezabudol na príhovor, a aj to, že ste mu pripravili podklady, aby to mal ľahšie.
 
Čo určite spomenúť:
 • Poďakovanie VŠETKÝM zamestnancov za výkony. Každý vo firme sa zaslúžil o jej úspech
 • Pár výnimočných okamihov. MIMORIADNE výsledky, unikátny projekt
 • Okolnosti, ktoré firma vďaka pričineniu všetkých prekonala alebo ZVLÁDLA
 • Milé výročie konkrétneho zamestnanca, zamestnancov. Počet nových detí vo firme a zablahoželanie MAMIČKÁM
 • Pozitívne očakávania do ďalšieho roka a POVZBUDENIE všetkých, že sa s nimi ráta pri tvorbe úspechu
 • ZAŽELANIE pokojných sviatkov a oddychu, úspešného nového roka
 • Zdôrazniť, že sa ako šéf na všetkých TEŠÍ, keď sa stretnú v novom roku
 
Čomu sa určite vyhnúť:
 • Detailom o projektoch a o úspechoch počas roka (to je téma na stretnutia so zamestnancami počas roka)
 • Dlhej rozprave o výsledkoch spoločnosti
 • Popisu vývoja firmy v posledných rokoch
 • Hodnoteniu ekonomického prostredia a konkurencie
 • Hodnoteniu neúspechov, ktoré firma zaznamenala
 • Hrozbám pre firmu do budúcna z dôvodu negatívnych nálad na trhu a podobne
 • Popisu opatrení v šetrení nákladov (napr. koľko zamestnancov sme prepustili...)
 • Chválam jednotlivcov, ktorí niečo mimoriadne urobili (vianočný večierok je pre všetkých zamestnancov a treba hovoriť k nim všetkým)
 • Čítaniu z papiera
 • Dlhému príhovoru (treba to zvládnuť maximálne do 5-7 minút)
 • Odovzdávaniu slova ešte niekomu inému (šéf je šéf, je najvyšší a on rozpráva všetkým na večierku ako jediný)