PRÍDEME ZA VAMI DO FIRMY!

Školíme asistentky, manažérky, celé tímy. Vyberte si z našej ponuky alebo nám pošlite vašu požiadavku.

Sme profesionáli na komplexný rozvoj zamestnancov prostredníctvom školení a kurzov na strategické a aktuálne témy vo firemnom svete. Už 5 rokov prinášame jednotlivcom a tímom nové inšpirácie a návody, ako byť v práci ešte úspešnejší.
 
  
PRÍDEME K VÁM VYŠKOLIŤ VAŠICH ĽUDÍ, STAČÍ SI LEN VYBRAŤ!
 
 
Najnavštevovanejší kurz Profesionálna asistentka je zameraný na moderné ženy, ktoré chcú byť v práci úspešné. Na kurze sa naučíte:
 • Ako posúvať šéfovi svoje nápady a myšlienky
 • Písanie textov inak a lepšie
 • Moderné písanie emailov
 • Budovanie rešpektu a uznania
 • Ako šéfovi efektívne šetriť čas
 • Asistentka vs. interná a externá komunikácia vo firme
 • Ako pozitívne zvládať negatívne situácie
 • Rola asistentky pri budovaní spokojnosti klienta
 • Faktory dlhodobého úspechu asistentky vo firme
Moderná business komunikácia sa venuje prejavu a komunikácii. Naučíte sa ako pôsobiť sebavedome a vedieť prezentovať seba a svoje nápady. Okrem toho získate vedomosti v týchto oblastiach:
 • Asertívne tipy ako na úrovni vystupovať a komunikovať v rôznych pracovných situáciách
 • Vyššie sebavedomie pre svoje účinkovanie v štruktúre firmy, ako aj pri kontakte s externým prostredím
 • Zložité personality (kolegovia, nadriadení, zákazníci)
 • Ako profesionálne telefonovať
 • Suverénny hlas a reč tela
 • Pozitívne posolstvá a odkazy
 • Informácie a poznatky o svojich silných a slabých stránkach v komunikácii (priestor na rozvoj)
 • Moderné zručnosti interpersonálnej komunikácie
 • Tipy a triky na zvládanie obtiažnej komunikácie a na prekonanie komunikačných bariér
 • Emócie a krízové situácie
 • Tréning zahŕňa simulované situácie z pracovného prostredia
 
Tímová komunikácia bez konfliktov je zameraná na skupinové rozhovory, bezkonfliktné presadzovanie si názorov a aktuálne simulované situácie z pracovného prostredia.
 • Empatia a zvládanie vlastných emócií
 • Flexibilita v komunikácii - Ako zvládať obtiažne komunikačné situácie (čo nás rozčuľuje v komunikácii, ako vznikajú komunikačné bloky – očakávania, predsudky)
 • Sebapoznanie –  moje silné a slabé stránky v komunikácii
 • Aktívne počúvanie / načúvanie – proces počúvania, čo nám pomáha / bráni počúvať, kroky k aktívnemu počúvaniu
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby
 • Kladenie otázok – pozrieme sa na rôzne druhy a typy otázok
 • Bezkonfliktné presadzovanie si názorov
 • Zapájanie sa do diskusií na porade
 • Ako si presadzovať vlastné názory, prezentácia vlastného nápadu, myšlienky
 • Asertívne správanie, primerané vyjadrovanie vlastných názorov, myšlienok, pocitov.
 • Ako vyjadriť nesúhlas a nikoho pri tom neuraziť
 • Verbálne a neverbálne komunikovanie - Suverénny hlas a reč tela
Kurz Time Management asistentky, ktorý by nemali vynechať tie z vás, ktoré chcú byť profíčky v riadení času a plánovaní. Bezchybný harmonogram by mal byť prioritou, preto sa kurz sústredí na:
 • Najväčšie prekážky v dodržiavaní plánovaných úloh a ich eliminácia
 • Efektívny pracovný kalendár asistentky
 • Ako moderne tvoriť a spravovať kalendár nadriadeného
 • Ako dnes kombinovať operatívne úlohy a strategické role, aby bola asistentka skvelá
 • Ideálny model pre krátkodobé časovanie úloh
 • Extrémne obdobia v práci a čo s nimi?
 • Návody na plánovanie „dlhodobých povinností“
 • Ochrana svojich kompetencií na pracovisku s cieľom plniť plán úloh pre svojho nadriadeného
 
šDoteraz evidujeme stovky spokojných účastníkov našich kurzov z veľkých globálnych, ako aj z domácich firiem a inštitúcií. (Naše referencie)
 
Vyberte si z našej ponuky alebo nám pošlite Vašu požiadavku. 
Kontakt: +421911566766, email: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore