STAŇTE SA SKVELOU ASISTENTKOU!

Prinášať inovácie, byť stále lepšou, mať dobrú náladu a svoju prácu zbožňovať, sú atribúty, ktoré vás odteraz budú sprevádzať každý deň v práci. 

Skvelá asistentka sa snaží robiť svoju prácu čo najlepšie. K vášmu pracovnému nasadeniu musí jednoznačne patriť pravidlo „3 S“, ktoré by mala poznať každá.
 
Spoľahlivosť
Vaši nadriadení musia vedieť, že nech vám zveria akúkoľvek úlohu, chopíte sa jej na 110% a všetko potrebné urobíte v stanovenom čase.
 
Schopnosť
premýšľať samostatne a kreatívne. Nepotrebujete sa pýtať každú maličkosť a dokážete riešiť úlohy aj na základe vlastného inštinktu a skúseností.
 
Svedomitosť
K svojej práci pristupujete seriózne a dôkladne.
 
Povedzme, že tieto „3 S“ máte. Čo ďalej?
Základný balíček máte odškrtnutý, no to neznamená, že sa nechcete posúvať ďalej. Práve naopak, napredovanie v kariérnej oblasti vám otvára možnosti, vďaka ktorým získate nové zručnosti a to vedie k zaujímavejším úlohám a samozrejme aj k vyššiemu platu. Pre tie ambiciózne z vás, ktoré sa neboja učiť nové veci alebo prehĺbiť vedomosti, máme pripravených pár skvelých kurzov, ktoré vás posunú dopredu.
 
  
PRÍĎTE NA NAŠE MODERNÉ A INTERAKTÍVNE KURZY UŽ OD SEPTEMBRA!
 
 
Kurz Profesionálna asistentka je zameraný na moderné ženy, ktoré chcú byť v práci úspešné. Na kurze sa naučíte:
 • Ako posúvať šéfovi svoje nápady a myšlienky
 • Písanie textov inak a lepšie
 • Moderné písanie emailov
 • Budovanie rešpektu a uznania
 • Ako šéfovi efektívne šetriť čas
 • Asistentka vs. interná a externá komunikácia vo firme
 • Ako pozitívne zvládať negatívne situácie
 • Rola asistentky pri budovaní spokojnosti klienta
 • Faktory dlhodobého úspechu asistentky vo firme
 
Kurz Moderné HR pre asistentky je určený pre tie z vás, ktoré si túžia osvojiť základné personálne kompetencie z pohľadu asistentky. Zameriava sa na:
 • Angažovanosť tímu, stratégia spoločnosti
 • Prieskumy spokojnosti a lojality zamestnancov
 • Stratégia budovania pozitívnej skúsenosti zamestnanca na pracovnej pozícii
 • Stretnutia vedenia so zamestnancami – tipy na efektívnu prípravu, organizačné zabezpečenie a pridanú hodnotu
 • Motivačné systémy a akcie pre zamestnancov, interakcia na rôznych úrovniach firmy – formy kontaktu firma-zamestnanec)
 • Kontakt s externým prostredím – personálne agentúry, externisti, zmluvné náležitosti
 • Tipy a námety na výbery zamestnancov
 • Zmluvy, popisy pracovnej činnosti
 • Ako dnes efektívne budovať dobrú značku zamestnávateľa
 
Na kurze Moderná business komunikácia sa budete venovať prejavu a komunikácii. Naučíte sa ako pôsobiť sebavedome a vedieť prezentovať seba a svoje nápady. Okrem toho získate vedomosti v týchto oblastiach:
 • Asertívne tipy ako na úrovni vystupovať a komunikovať v rôznych pracovných situáciách.
 • Vyššie sebavedomie pre svoje účinkovanie v štruktúre firmy, ako aj pri kontakte s externým prostredím mimo svojej firmy a organizácie
 • Zložité personality (kolegovia, nadriadení, zákazníci)
 • Ako profesionálne telefonovať
 • Suverénny hlas a reč tela
 • Pozitívne posolstvá a odkazy
 • Informácie a poznatky o svojich silných a slabých stránkach v komunikácii (priestor na rozvoj)
 • Moderné zručnosti interpersonálnej komunikácie
 • Tipy a triky na zvládanie obtiažnej komunikácie a na prekonanie komunikačných bariér
 • Emócie a krízové situácie
 • Tréning zahŕňa simulované situácie z pracovného prostredia
 
A na záver tu máme kurz Time Management asistentky, ktorý by nemali vynechať tie z vás, ktoré chcú byť profíčky v riadení času a plánovaní. Bezchybný harmonogram by mal byť prioritou, preto sa kurz sústredí na:
 • Najväčšie prekážky v dodržiavaní plánovaných úloh a ich eliminácia
 • Efektívny pracovný kalendár asistentky
 • Ako moderne tvoriť a spravovať kalendár nadriadeného
 • Ako dnes kombinovať operatívne úlohy a strategické role, aby bola asistentka skvelá
 • Ideálny model pre krátkodobé časovanie úloh
 • Návody na plánovanie „dlhodobých povinností“
 • Ochrana svojich kompetencií na pracovisku s cieľom plniť plán úloh pre nadriadeného
 

Pamätajte na to, že byť skvelou asistentkou si vyžaduje množstvo práce. Avšak vďaka novým vedomostiam a skúsenostiam sa môžete veľmi rýchlo stať jednotkou vo vašej oblasti a pre svoj tím budete nenahraditeľná.

Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore