Od asistentky každý šéf očakáva, že všetko perfektne stihne, ale to je veľakrát len predpoklad.
Vysoká miera zodpovednosti, vždy úsmev na tvári, ochota a bezchybnosť sú len niektoré atribúty skvelých asistentiek. Práca na tejto pozícii je namáhavá a stresujúca aj kvôli nasledovným veciam, ktoré ju sťažujú a výkon brzdia.
  • nie je informovaná o dôležitých veciach a častokrát musí na poslednú chvíľu hľadať zázračné riešenia
  • dostáva úlohy od usmiatych kolegýň a kolegov, ktorí radi delegujú, aj keď nemusia alebo by nemali
  • zmení sa zadanie úlohy a začína sa takmer od znova
  • chýba dialóg s nadriadeným, ktorý je často mimo kancelárie
  • komplikované toky informácií vo firme
  • neefektívne porady
  • zodpovední meškajú so zaslaním vstupov pre ich ďalšiu prácu
  • neefektívne úlohy, ktoré končia v šuflíku
Pošlite  tento zoznam ďalej a prispejete tým k lepšiemu fungovaniu a nielen asistentiek. Ak vám napadli aj ďalšie veci, ktoré vo firme prácu ľudí sťažujú, napíšte nám na FB.
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eňa, archív SA, Shutterstock