TOTO JE ASISTENTKA 2020!

Dôležitosť pozície asistentky vo svete čoraz viac rastie. Dopyt sa sústreďuje na profesionálne asistentky.

Žiadané sú asistentky, ktoré vedia tvoriť hodnoty v oblasti koordinácie informačných a finančných tokov, majú kompetencie v oblasti projektového manažmentu, vedia dokonale komunikovať s interným a externým prostredím a sú silnou podporou senior manažmentu.
 
V nasledujúcom období bude toto veľmi zaujímavé povolanie popri raste atraktivity čeliť aj viacerým výzvam, a to najmä:
  • zvyšujúci sa tlak na väčšiu štandardizáciu administratívnych činností
  • nové činnosti s vysokou pridanou hodnotou (triedenie informácií, reporting, plánovanie, projektový manažment)
  • hlbší záber do vybraných strategických prevádzkových aktivít firmy (v oblasti marketingu, predaja, ľudských zdrojov, IT a financií)
  • digitálna transformácia (digitalizácia interného prostredia firmy a tvorba digitálneho produktu a služby pre moderného zákazníka)
  • zmysel pre komplexný pohľad na možné inovácie administratívnych procesov
  • stále vyššia schopnosť pracovať samostatne
  • dôraz na proaktivitu
  • zvyšujúca sa kompetencia pre rozhodovanie
Už dnes je potrebné ísť v ústrety týmto novým kompetenciám, aby dnešné asistentky vedeli ešte viac zdokonaľovať svoj prínos pre firmy a ich vedenie.
 
 
Matej S., foto: archív SA, Shutterstock
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore