Vzťahy šéfov a ich asistentiek sa výrazne menia

Asistentka dnes okrem rutinných vecí počas dňa intenzívne komunikuje, častokrát robí rozhodnutia, vedie projekty, ovplyvňuje procesy a pripravuje náročné odborné materiály. Dizajn jej práce sa mení.

Na trhu pôsobíme od r. 2013 a posledné roky evidujeme čoraz vyššie nároky na asistentky. Výsledky poukazujú na väčšiu dynamiku prieniku asistentky do náročných sfér.

Od príchodu za pracovný stôl je asistentka v maximálnom nasadení osem, desať a niekedy aj viac hodín. Plánovať si pracovný deň, nehovoriac o týždni, je pre ňu doslova ilúzia. Očakávania zo strany nadriadeného s ohľadom na kvalitu jej výstupov, časovú presnosť a kreativitu sú príliš veľké.

Denne sa vyskytnú desiatky interakcií so šéfom, menia sa priority, kontakt a komunikácia je intenzívna, ale výhradne operatívna. Pravidelný dialóg so šéfom sa uskutočňuje skôr nepravidelne alebo chýba úplne. Napriek vysokým kvalitám asistentiek a výkonom, ktoré vedia podať, je potreba systematickej spätnej väzby pre nich nanajvýš dôležitá. Každá z nich by privítala spätnú väzbu, ako aj diskusiu o tom, aké sú ciele a očakávania do budúcna.

Spoločný dialóg so šéfom pomôže zaručene obidvom stranám. Čoraz viac šéfov dnes začína venovať asistentkám oveľa viac času. Nové kompetencie robia dnes z asistentiek do významnej miery manažérky a na to, aby nové a stále náročnejšie činnosti vedeli robiť lepšie a lepšie, potrebujú spätnú väzbu.

Ak nie je asistentka súčasťou firemného procesu hodnotenia výkonu a stanovovania cieľov (často sa stáva, že práve asistentka nie je  alebo len veľmi formálne), je nutné iniciovať pravidelné stretnutia, ktoré prispejú k rastu profesionality a najmä k spokojnosti obidvoch strán. Na konci dňa to posúva vpred asistentku aj firmu, a to predsa všetci chcú.

Mgr. Elena Mravcová  (zakladateľka portálu Skvelaasistentka.sk)Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore