Nastal čas smelo vystúpiť pred publikum

Príďte si pozrieť a naučiť sa všetky detaily, ktorými ako rečník na prezentácii ohúrite publikum a zanecháte ten najlepší dojem. Na tomto kurze budú demonštrované kľúčové oblasti, kde robia rečníci pri prezentácii najviac chýb, ukážeme návody na skutočne majstrovské prezentovanie dobre pripraveného materiálu.

 • Komu a čo ideme povedať a ukázať?
 • Príprava unikátnych elementov vďaka ktorým budete zapamätateľní
 • Posledné hodiny a minúty pred vystúpením
 • Ako sa s radosťou postaviť pred publikum?
 • Abeceda perfektného prvého dojmu
 • Ukážky chronických chýb, ktoré sa dnes na prezentáciách vyskytujú
 • 10 najväčších rizík úspešného vystúpenia
 • Ako zistíme, že sme to zvládli na jednotku s hviezdičkou

Cena kurzu zahŕňa:

 • 3,5 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu
 • coffee break, chutné bufetové občerstvenie a nápoje počas kurzu
 • materiály z kurzu v elektronickej forme
 • certifikát o absolvovaní kurzu

 


O lektorovi

Kurz bude viesť veľmi skúsený manažér a prezentátor Ing. Martin Mravec, PhD., ktorý vystupoval na desiatkach domácich a medzinárodných konferencií. Jeho výsledkom bude maximálna spokojnosť a angažovanosť účastníkov kurzu, ktorí dokážu získané praktické rady ihneď využiť.

Pozrite si naše referencie od Vás a fotogalériu kurzov   


Photo by Moose Photos from Pexels  

Kedy

2. október 2019

od 9:00 do 12:30 hod

Kde

The LOUNGE

Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava

Slovenská republika

Cena kurzu

75 EUR

(90 EUR s DPH)

Prihláste sa

Vyplňte prihlášku

Firma, adresa a fakturačné údaje (povinné len pre účastníkov z firiem a inštitúcií)

V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov., a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.
Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore