Ako budovať imidž firmy, šéfa i svoj vlastný

Je množstvo prípadov, kedy zlyhanie jednotlivca môže eliminovať až zničiť dobrú reputáciu firmy a naopak stáva sa, že v perfektne fungujúcej organizácii sa dnes na chvíľu zabudne na to, čo znamená značka, zákazník a marketingový detail. Na našom  kurze vám ukážeme ako si strážiť a zároveň tvoriť tie detaily dokonalosti, ktoré prinášajú skutočnú konkurenčnú výhodu.

  • Asistentka a jej kompetencie voči značke spoločnosti (riziká a prínosy)
  • Ktorý priestor značky a ako ovplyvňuje asistentka? Čím buduje imidž firmy, kde pracuje?
  • Moderné zásady budovania úspešnej značky, ktorú si obchodní partneri,  zákazníci, zamestnanci a verejnosť všimne a zapamätá?
  • Šéf ako reprezentant značky. Kľúčové momenty, ktoré vie asistentka ovplyvniť a budovať tak pozitívny a jedinečný imidž svojho nadriadeného
  • Marketing osôb, budovanie dlhodobo úspešnej osobnej značky

Cena kurzu zahŕňa: 

  • 6,5 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu 
  • coffee break, chutné bufetové občerstvenie a nápoje počas kurzu 
  • elektronické materiály
  • certifikát o absolvovaní kurzu

    


O lektorovi

Kurz bude viesť Prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD., vedúci katedry Marketingu, Fakulta Manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Peter Štarchoň má rozsiahle vedomosti a skúsenosti v oblasti manažmentu a marketingu z rôznych sektorov trhu doma a v zahraničí. Pravidelne publikuje a vystupuje na rôznych konferenciách a medzinárodných fórach. Štýl jeho prejavu a lektorovania je veľmi pútavý a nezabudnuteľný.

Pozrite si naše referencie od Vás a fotogalériu kurzov   


Photo by Mike Bird from Pexels  

Kedy

8. 10. 2019

od 9.00 hod - do 15.30 hod

Kde

The LOUNGE

Hlboká cesta 7, 

811 04 Bratislava,

Slovenská republika

Cena kurzu

95 EUR 

(114 EUR s DPH)

Prihláste sa

Vyplňte prihlášku

Firma, adresa a fakturačné údaje (povinné len pre účastníkov z firiem a inštitúcií)

V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov., a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.
Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore