Ako sa asistentka môže stať motorom dobrého interného PR

Asistentka je silnou súčasťou firemnej komunikácie a preto by mala ovládať všetky najmodernejšie nástroje a taktiky tak v rámci interného toku informácií, ako aj v externom prostredí. Tento autentický kurz je zameraný na profesionálne know-how a diskusie vedúce k získaniu veľmi cenných tipov, trikov a návodov.

Ako využiť webové stránky, Facebook a iné sociálne siete pre posilnenie dobrej značky firmy.

Imidž firmy je jednou z najdôležitejších hodnôt, ktoré spoločnosti majú. V súčasnej firemnej politike býva už väčšinou samozrejmosťou, že imidž buduje vedenie aj smerom k zamestnancom prostredníctvom interného Public Relations. Aké sú jeho pravidlá a ako sa môže asistentka stať motorom dobrého interného PR? Akú úlohu v tomto procese môžu zohrať moderné komunikačné nástroje ako atraktívna webová stránka spoločnosti, Facebook, Instagram a podobne?

Média a úloha asistentky v procese krízovej komunikácie. 

Práca s novinármi, ktorí píšu o firme a žiadajú niektorého z vedúcich pracovníkov o rozhovor alebo vyjadrenie, je náročná. Asistentka sa môže stať veľmi dobrým sprostredkovateľom komunikácie, ak sa naučí dodržiavať pravidlá kontaktu a použije svoju inteligenciu a takt. V procese krízovej komunikácie, kedy musí firma v náročnej situácii čeliť dotazom, je asistentka jednou z “nárazových zón”, ktoré stoja medzi novinármi a vedením spoločnosti.

Cena kurzu zahŕňa:

  • 7 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu
  • Coffee break, chutné občerstvenie, obed a nápoje počas kurzu 
  • Elektronické materiály
  • Certifikát o absolvovaní kurzu

  

O lektorke

PhDr. Ivana Semjanová je marketingovou riaditeľkou JOJ Group. Do jej kompetencií patria analýza televízneho trhu, vedenie marketingových kampaní, PR projektov a podieľa sa na celkovej stratégii televíznej spoločnosti. 

V rokoch 2013 až 2015 absolvovala komplexný psychologický výcvik v koučovaní, získala akreditáciu Ministerstva školstva Českej republiky a pôsobí ako certifikovaný kouč medzinárodnej asociácie World Business Coach. 

Pozrite si naše referencie od Vás a fotogalériu kurzov   

Cover photo by Elena Koycheva on Unsplash 

Kedy

8. 11. 2019

od 9.00 hod - do 16.00 hod

Kde

The LOUNGE

Hlboká cesta 7, 

811 04 Bratislava,

Slovenská republika

Cena kurzu

105 EUR

(126 EUR s DPH)

Prihláste sa

Vyplňte prihlášku

Firma, adresa a fakturačné údaje (povinné len pre účastníkov z firiem a inštitúcií)

V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov., a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.
Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore