Inovatívna asistentka v čase pandémie - ONLINE

Ako asistentka môžete v tomto náročnom období nastaviť svoj výkon s vylepšenými schopnosťami riadenia a samostatného vedenia. Poradíme vám, ako sa zdokonaliť v určovaní súčasných priorít a inovovať svoj pracovný svet. Vzťahy šéfov a asistentiek sa výrazne menia a my vám pomôžeme, aby táto premena smerovala k pozitívnemu výsledku. Kurz ponúka nové poznatky, ktoré rozšíria vaše možnosti a osvedčené metódy asistentiek z najvyšších radov. 

 • Efektívne zvládanie meniacich sa priorít
 • Podporná a jasná komunikácia v zložitých podmienkach
 • Umenie dávať o sebe vedieť a prichádzať s rozumnými podnetmi
 • Aplikácia emočnej inteligencie
 • Proaktívne kroky asistentky
 • Efektívne využitie času pre svoj nový profesionálny rast 
 • Ako udržať vysokú mienku nadriadeného o dôležitosti pozície asistentky
 • Prekonávanie zvyšujúceho sa tlaku a neistôt
 • Ako zabezpečiť podporu zamestnancom a nadriadenému na vysokej úrovni
 • Úspešné prežitie v nestabilných časoch

Cena kurzu zahŕňa:

 • 2,5 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu
 • Elektronické materiály
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

Kurz vedie zakladateľka portálu www.skvelaasistentka.sk Mgr. Elena Mravcová s vyše 15 ročnou praxou v personálnom manažmente a dlhoročnými skúsenosťami z významných médií. Dnes pôsobí ako lektorka a mentorka, pričom cez jej kurzy a tréningy prešlo za posledných desať rokov niekoľko stoviek účastníčok. Jej kurzy a workshopy sú pútavé, akčné a každému prinesú trvalý zážitok a skúsenosť pre ďalšie úspešné pôsobenie v práci ako aj v bežnom živote.

Kedy

12. február 2021

od 10:00 do 12:30 hod

Kde

Školenie ONLINE 

cez ZOOM

Cena kurzu

42 EUR s DPH

Prihláste sa

Vyplňte prihlášku

Firma, adresa a fakturačné údaje (povinné len pre účastníkov z firiem a inštitúcií)

V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov., a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.
Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore