PERFEKTNÁ KOMUNIKÁCIA V ONLINE PROSTREDÍ

V dobe virtuálnych stretnutí neverbálne signály často hovoria hlasnejšie ako naše slová. Za posledných pár mesiacov organizácie a firmy prešli z tradičnej kancelárie na virtuálne pracovisko. Spočiatku sa táto náhla premena považovala ako dočasné riešenie, avšak doba ukázala, že v tomto režime ostaneme oveľa dlhšie, dokonca v mnohých prípadoch už nastálo. Virtuálne stretnutia sú čoraz viac žiadúce a nedostatočné skúsenosti nekompromisne poukazujú na chyby a neodbornosť. Našťastie existuje veľa spôsobov, ako môžu účastníci videohovorov zvýšiť úroveň verbálnej a najmä neverbálnej komunikácie. Naučíme vás maximalizovať váš obmedzený priestor v priamom prenose.

 • Význam verbálnej a neverbálnej komunikácie v úlohe online prostredia
 • Pozitívny prvý dojem
 • Schopnosť udržať silnú pozíciu počas videohovoru
 • Ako zvýšiť dôveru medzi vzdialenými účastníkmi
 • Ukážka najčastejších a najväčších chýb a návod ako sa im vyhnúť
 • Najsilnejšie neverbálne online signály
 • Dôležité stimuly pre vylepšenie pracovného online prostredia
 • Ako vyzerať na obraze atraktívne, sebavedomo a s rešpektom 

Cena kurzu zahŕňa:

 • 3 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu
 • Elektronické materiály
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

Kurz vedie zakladateľka portálu www.skvelaasistentka.sk Mgr. Elena Mravcová s vyše 15 ročnou praxou v personálnom manažmente a dlhoročnými skúsenosťami z významných médií. Dnes pôsobí ako lektorka a mentorka, pričom cez jej kurzy a tréningy prešlo za posledných desať rokov niekoľko stoviek účastníčok. Jej kurzy a workshopy sú pútavé, akčné a každému prinesú trvalý zážitok a skúsenosť pre ďalšie úspešné pôsobenie v práci ako aj v bežnom živote.

Kedy

22. marec 2021

od 10:00 do 13:00 hod

Kde

Školenie ONLINE 

cez ZOOM

Cena kurzu

96 EUR 

(80 EUR bez DPH)

Vyplňte prihlášku

Firma, adresa a fakturačné údaje (povinné len pre účastníkov z firiem a inštitúcií)

V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov., a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.
Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore