Víťazná komunikácia v tíme & Riešenie konfliktov

Asertívna komunikácia v tíme je zameraná na skupinové rozhovory, bezkonfliktné presadzovanie si názorov a aktuálne simulované situácie z pracovného prostredia.

Naučíte sa jasne a priamo vyjadriť to, čo chcete, bez toho aby ste boli hádaví alebo naopak, pasívni. Primeraný spôsob vyjadrenia názorov ovláda málo ľudí, preto poznanie nových komunikačných zručností vám už hneď po kurze zaručí plynulé a bezproblémové interakcie s inými ľuďmi, vnútornú spokojnosť, rozvoj priateľstiev, pocit spolupatričnosti a pozitívny prístup.

Nový tréningový program ponúka témy: 

 • Sebapoznanie – moje silné a slabé stránky v komunikácii 
 • Aktívne počúvanie / načúvanie – proces počúvania, čo nám pomáha / bráni počúvať, kroky k aktívnemu počúvaniu
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby 
 • Kladenie otázok – pozrieme sa na rôzne druhy a typy otázok 
 • Bezkonfliktné presadzovanie si názorov 
 • Zapájanie sa do diskusií na porade 
 • Ako si presadzovať vlastné názory, prezentácia vlastného nápadu, myšlienky 
 • Asertívne správanie, primerané vyjadrovanie vlastných názorov, myšlienok, pocitov 
 • Ako vyjadriť nesúhlas a nikoho pri tom neuraziť 
 • Empatia a zvládanie vlastných emócií 
 • Flexibilita v komunikácii - Ako zvládať obtiažne komunikačné situácie (čo nás rozčuľuje v komunikácii, ako vznikajú komunikačné bloky – očakávania, predsudky)
 • Verbálne a neverbálne komunikovanie - Suverénny hlas a reč tela 

Súčasťou kurzu je aj podnetná praktická časť a dobrovoľné tréningy na kameru.

Cena kurzu zahŕňa:

 • 7,5 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu
 • Coffee break, chutné občerstvenie, obed a nápoje počas kurzu 
 • Elektronické materiály
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

 


O lektorke

Kurz vedie zakladateľka najväčšieho portálu pre asistentky na Slovensku www.skvelaasistentka.sk  Mgr. Elena Mravcová s vyše 15 ročnou praxou v personálnom manažmente a dlhoročnými skúsenosťami z významných médií. Dnes pôsobí ako lektorka a kariérna poradkyňa, pričom cez jej kurzy a tréningy prešlo za posledných desať rokov niekoľko stoviek účastníčok. Jej kurzy a workshopy sú pútavé, akčné a každému prinesú trvalý zážitok a bohaté skúsenosti pre ďalšie úspešné pôsobenie v práci ako aj v bežnom živote.

Pozrite si naše referencie od Vás a fotogalériu kurzov   

Kedy

12. 11. 2021

9.00 hod - 16.30 hod

Kde

BUSINESS CLUB PENATI

Agátová 33
841 01 Bratislava 

Cena kurzu

105 EUR 

(126 EUR s DPH) 


Vyplňte prihlášku

Firma, adresa a fakturačné údaje (povinné len pre účastníkov z firiem a inštitúcií)

V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov., a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.
Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore