Môj úspešný Time Management

Riadenie času je pre asistentky jednou z najdôležitejších podmienok ich dokonalého fungovania. Množstvo neplánovaných úloh v kombinácii s obvyklými činnosťami počas dňa a týždňa je výzva, ktorú tento kurz profesionálne a prakticky rieši a ponúka účastníčkam námety a jasné praktické tipy, ako zvládať náročný harmonogram a byť v práci spokojná. Hlavné témy, s ktorými sa asistentky oboznámia:

 • Najväčšie prekážky v dodržiavaní plánovaných úloh a ich eliminácia
 • Efektívny pracovný kalendár asistentky
 • Ako moderne tvoriť a spravovať kalendár nadriadeného
 • Ako dnes kombinovať operatívne úlohy a strategické role, aby bola asistentka skvelá
 • Ideálny model pre krátkodobé časovanie úloh
 • Návody na plánovanie „dlhodobých povinností“
 • Ochrana svojich kompetencií na pracovisku s cieľom plniť plán úloh pre nadriadeného
 • Lepší prístup k sebe a k práci

Cena kurzu zahŕňa:

 • 6 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu
 • Lektora z prostredia business managementu s dlhoročnými medzinárodnými skúsenosťami
 • Elektronické materiály
 • Coffee break, občerstvenie, obed a nápoje počas kurzu
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

 


O lektorovi

Kurz bude viesť veľmi skúsený manažér a prezentátor Ing. Martin Mravec, PhD., ktorý vystupoval na desiatkach domácich a medzinárodných konferencií. Jeho výsledkom bude maximálna spokojnosť a angažovanosť účastníkov kurzu, ktorí dokážu získané praktické rady ihneď využiť.

Pozrite si naše referencie od Vás a fotogalériu kurzov   

Kedy

17. 9. 2019

od 9.00 hod do 15.00 hod

Kde

The LOUNGE
Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava
Slovenská republika

Cena kurzu

95 EUR
114 EUR s DPH


Prihláste sa

Vyplňte prihlášku

Firma, adresa a fakturačné údaje (povinné len pre účastníkov z firiem a inštitúcií)

V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov., a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.
Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore