Moderné HR pre zodpovednú asistentku

Medzi pracovné činnosti asistentky patrí častokrát aj personálna agenda. Kurz HR minimum pre asistentku prináša zaujímavé návody a tipy, ako si osvojiť základné personálne kompetencie z pohľadu asistentky, ako ich ďalej zdokonaliť a aké sú najmodernejšie trendy v „HR práci“ profesionálnej asistentky.

 • Angažovanosť tímu, stratégia spoločnosti
 • Prieskumy spokojnosti a lojality zamestnancov
 • Stratégia budovania pozitívnej skúsenosti zamestnanca na pracovnej pozícii
 • Stretnutia vedenia so zamestnancami – tipy na efektívnu prípravu, organizačné zabezpečenie a pridanú hodnotu
 • Motivačné systémy a akcie pre zamestnancov, interakcia na rôznych úrovniach firmy – formy kontaktu firma-zamestnanec)
 • Kontakt s externým prostredím – personálne agentúry, externisti, zmluvné náležitosti
 • Tipy a námety na výbery zamestnancov
 • Zmluvy, popisy pracovnej činnosti
 • Ako dnes efektívne budovať dobrú značku zamestnávateľa

Cena kurzu zahŕňa:

 • 5,5 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu
 • coffee break, chutné bufetové občerstvenie, obed a nápoje počas kurzu
 • printové materiály
 • certifikát o absolvovaní kurzu

Kedy

8. október 2019

od 9:00 do 14:30 hod

Kde

The LOUNGE

Hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava

Slovenská republika


Cena kurzu

80 EUR

96 EUR s DPH

Prihláste sa

Vyplňte prihlášku

Firma, adresa a fakturačné údaje (povinné len pre účastníkov z firiem a inštitúcií)

V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov., a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.
Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore