Profesionálna a úspešná asistentka

Kurz je určený pre asistentky, ktoré chcú získať moderným spôsobom kvalitné zručnosti a znalosti pre ich úspešné pôsobenie vo firme. Počas kurzu nadobudnú vynikajúcu prípravu vo všetkých strategických oblastiach tak, aby vedeli profesionálne tvoriť hodnoty v akejkoľvek spoločnosti alebo organizácii. Naučíme tie najmodernejšie prístupy a zásady v riadení kancelárie riaditeľa, praktické rady ako efektívne fungovať v náročných pracovných situáciách a profesionálne návody na modernú komunikáciu a vystupovanie. Nebudú chýbať ani najnovšie trendy v týchto oblastiach:

 •        Faktory dlhodobého úspechu asistentky vo firme
 •        Ako posúvať šéfovi svoje nápady a myšlienky
 •        Moderné písanie emailov
 •        Písanie textov inak a lepšie
 •        Budovanie rešpektu a uznania
 •        Ako šéfovi efektívne šetriť čas
 •        Asistentka vs. interná a externá komunikácia vo firme
 •        Ako pozitívne zvládať negatívne situácie
 •        Rola asistentky pri budovaní spokojnosti klienta

Súčasťou kurzu je aj podnetná praktická časť a dobrovoľné tréningy na kameru.

Cena kurzu zahŕňa:

 • 7 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu
 • Coffee break, chutné občerstvenie, obed a nápoje počas kurzu 
 • Elektronické materiály
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

  

Kurz vedie zakladateľka portálu www.skvelaasistentka.sk Mgr. Elena Mravcová s vyše 15 ročnou praxou v personálnom manažmente a dlhoročnými skúsenosťami z významných médií. Dnes pôsobí ako lektorka a kariérna poradkyňa, pričom cez jej kurzy a tréningy prešlo za posledných desať rokov niekoľko stoviek účastníčiek. Jej kurzy a workshopy sú pútavé, akčné a každému prinesú trvalý zážitok a skúsenosť pre ďalšie úspešné pôsobenie v práci ako aj v bežnom živote.

Kedy

10. marec 2021

od 9:00 do 16:00 hod

Kde

BUSINESS CLUB PENATI

Agátová 33
841 01 Bratislava 


Cena kurzu

114 EUR s DPH

Prihláste sa

Vyplňte prihlášku

Firma, adresa a fakturačné údaje (povinné len pre účastníkov z firiem a inštitúcií)

V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov., a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.
Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore