VIEŠ SPRÁVNE PÍSAŤ TITULY? OTESTUJ SA!

Každý deň používaš oslovenia rôznych ľudí s ktorými komunikuješ priamo alebo im píšeš v zastúpení šéfa. Vieš správne písať tituly? Daj si s nami krátky test, či vieš rýchlo a automaticky správne reagovať.  

Doktor všeobecného lekárstva:                                   
Mudr./mudr./MUDr.
 
Kandidát vied:                                                            
CSC./Csc./CSc.
 
Doktor práv:                                                                
Judr./JUDr./JUDR.
 
Docent:                                                                      
DOc./Doc./DOC.
 
Bakalár:                                                                    
 BC./bc./Bc.
 
Magister:                                                                   
mgr./MGr./Mgr.
 
Master of Business Administration                            
Mba./mba./MBA.
 
Ak si dáš pozor pri písaní oslovenia, teda celého mena aj s titulmi, vždy budeš pôsobiť profesionálne a tým reprezentovať aj svojho šéfa a firmu. Tu sú správne odpovede: MUDr., CSc., JUDr., Doc., Bc., Mgr., MBA.


 
 
 
 
 
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore