Máte dobrého šéfa? Mal by mať tieto vlastnosti.

Šéf musí získať rešpekt, uznanie a obdiv. Len vtedy dokáže motivovať ľudí k úspechu a dosahovať ciele. Akého máte šéfa, šéfku vy?

Zamestnanci si šéfa a jeho správanie všímajú a vyhodnocujú veľmi intenzívne. Skvelý šéf vytvára dobrú atmosféru a spokojnosť ľudí. Platí, že od skvelého šéfa sa zvyčajne neodchádza. Aké sú top vlastnosti moderného a úspešného šéfa?

 • Videteľne nefavorizuje vybraných ľudí.
 • Inšpiruje robiť veci inak a jednoduchšie
 • Preukazuje a demonštruje slušnosť medzi ľuďmi
 • Vypočuje si každého, ktorý to potrebuje
 • Angažuje ľudí do diskusie a dbá o to, aby boli diskusie vždy prínosné
 • Pozná potreby svojich ľudí a systematicky sa stará, aby boli napĺňané
 • Vedie ľudí ku komplexnému poznaniu toho, čo robia
 • Vie vytýčiť smer firmy a vysvetliť to zamestnancom
 • Banálne pochybenia netrestá, ale využije ich na nasmerovanie jednotlivca a tímu
 • Veci robí konzistentne, precízne
 • Má len primeranú dávku mikromanažmentu a svojím ľuďom dôveruje

Photo by You X Ventures on Unsplash 

Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore