AKO NAPÍSAŤ ŽIADOSŤ O PRÁCU A ŽIVOTOPIS

Žiadosť o prácu by mala byť vždy napísaná v úradnom jazyku danej krajiny, pokiaľ nie je v požiadavkách uvedené inak. Pošlite žiadosť poštou alebo e-mailom.

Kompletný súbor dokumentov v prípade podania žiadosti o zamestnanie zahŕňa:
  • žiadosť o prácu
  • štruktúrovaný životopis
  • referencie od bývalých zamestnávateľov
  • doklady z absolvovaných škôl (napr. maturitné vysvedčenie, osvedčenie, doklad potvrdzujúci absolvovanie vzdelávacieho kurzu alebo pracovného školenia)
  • odporúčacie listy
  • fotografia (pasového formátu).
Žiadosť o zamestnanie: Zistite si meno kontaktnej osoby (napr. personálneho manažéra) v spoločnosti, kde žiadate o prácu, a ak je to možné, adresujte žiadosť na jej meno s uvedením správneho akademického titulu (napr. Vážený pán JUDr. Franz Műller). Uveďte, že reagujete na inzerát v novinách alebo na telefonický rozhovor. Upozornite na dve až tri zo svojich najlepších vlastností (profesionálne skúsenosti, profesionálna a osobnostná kvalifikácia, motivácia, angažovanosť), objasnite, prečo ste práve vy ideálnym kandidátom na dané miesto. Požiadajte o osobné stretnutie.

Životopis: Váš životopis by mal byť dokumentom, v ktorom stručne a jasne popíšete všetky dôležité údaje a fakty. Zvyčajne nepresahuje dve strany, je však lepšie, ak ho napíšete na maximálne dve strany A4. Predchádzajúce obdobia, kedy a kde ste pracovali, by ste mali napísať chronologicky, začínajúc vaším  prvým zamestnaním a končiac posledným (kde ste pracovali len nedávno alebo kde ešte pracujete). Zároveň popíšte obdobie vášho vzdelávania.
 
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore