ZISŤOVALI SME, KTORÉ VECI VÁS V PRÁCI NAJVIAC BRZDIA

Pozbierali sme pre vás rôzne skúsenosti z prostredia firiem na Slovensku a identifikovali najzávažnejšie veci, ktoré vás na pracovisku najviac zdržiavajú.

Aké by to bolo jednoduché a skvelé, keby nás v práci nič nerozptyľovalo a nezdržovalo? Mohli by sme si veľmi dobre organizovať čas, sústrediť sa a možno robiť aj kratšie, minimálne efektívnejšie a vo väčšej pohode.

Nedostávate veci načas

Naháňanie vecí, ktoré ste od kolegov požadovali, ale nedostali ich v dohodnutom termíne. Dennodenne sa vo firmách rieši nekonečným mailovaním a telefonovaním omeškanie s dodaním podkladov, čo vás oberá o veľký kus času. 

Emaily, ktoré sa vás netýkajú 

Denne zápasíte s desiatkami emailov, ktorým venujete niekedy aj hodiny času. Keby tak od zajtra prišli len maily, ktoré sú skutočne „pre nás“. Tých by bolo zaručene oveľa menej a vybavili by sme ich s absolútnou ľahkosťou. Problémom je príliš veľa komunikácie, napríklad, kde sme v „kópii“ mailu. Častokrát sme adresátmi niečoho, čo si odosielateľ vo firme zjednodušil, poriadne nepremyslel alebo nekonal efektívne.

Dlhé texty

Tie len ich prečítaním znamenajú desiatky minút času. Dlhý email si málo ľudí prečíta pozorne a dôkladne. Zvyšuje sa šanca, že adresát ich nepochopí alebo dostane toľko informácií, že ich nedokáže spracovať. Obľúbenosť pisateľov takýchto mailov je logicky na najnižšej úrovni. 

Opravy chýb po kolegoch

Ľudia si zjednodušujú delegované úlohy a spoliehajú sa na to, že niekto ich ešte skoriguje či vylepší. Riešením je dobré zadefinovanie toho, čo potrebujete. Ak je vaša požiadavka nejasná, je takmer isté, že dostanete materiál, nad ktorým strávite ďalší čas nekonečnými úpravami a opravami. A nakoniec, je to zbytočná strata času na obidvoch stranách.

Zlé rozdelenie úloh

Nesprávne zadelenie povinností od nadriadeného sú čoraz viac častejšie. Najhoršie sú úlohy, na ktoré nemáte kompetencie a tak vás zdržiavajú pri ich vypracúvaní. Napriek tomu, že vo firme sú kolegovia, ktorí majú bližšie k téme a dokázali by úlohu urobiť rýchlejšie, voľba padne nelogicky na vás. A to výrazne narúša motiváciu a zároveň produktivitu práce.

Rozhovory s kolegami

Denne diskutujeme s kolegami na chodbách, v kanceláriách alebo telefonovaním. Ide však o desiatky minút, ktoré by sa mohli využiť určite efektívnejšie. Komunikácia v tíme je dôležitá, ale treba ju držať len na požadované minimum. Obľuba dlhých rozhovorov, ako aj nedobrovoľné stiahnutie do debát si pýtajú veľkú daň, ktorá má na svedomí nedorobené úlohy a permanentný časový sklz.

Dobrou správou je, že všetci veľmi dobre poznáme riešenia, ako vylepšiť veci, ktoré nás v práci brzdia. Nie je ale jednoduché pristúpiť k nim v danom okamihu pohotovo a správne. Chce to naozaj pevnú vôľu, odhodlanie byť flexibilný v konkrétnej situácií, vedieť povedať nie, keď treba a byť prísnejší na spravovanie svojho času. Na mnohé otázky vám radi odpovieme na našich kurzoch. Už teraz sa na vás tešíme!
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore