KURZY ZADARMO PRE ZAMESTNANÝCH

Vedeli ste, že ak ste zamestnaní, resp. pracujete ako SZČO, ste študent strednej alebo vysokej školy alebo na materskej, rodičovskej dovolenke, môžete si uplatniť nárok na preplatenie? Prečítajte si ďalšie kroky a vyberte si z našej ponuky.

Áno, je to tak, cez Národný projekt Úradu práce "Nestrať prácu a vzdelávaj sa", môžete požiadať o preplatenie vybraného jedného alebo aj viacerých kurzov.

Nový projekt pre zamestnaných

Ak ste v súčasnosti zamestnaní, resp. pracujete ako SZČO, ste študenti strednej alebo vysokej školy alebo na materskej, či rodičovskej dovolenke, stačí ak si vyberiete z našej ponuky kurzov a zaregistrujete sa na svojom najbližšom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Staňte sa súčasťou národného projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ a využite naše kurzy zamerané na kompetencie, ktoré spĺňajú toto oprávnenie.

Požiadaj o účasť na kurze zdarma!

Ako postupovať

  1. Zaregistrujte sa v mieste svojho bydliska ako záujemca o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR), oddelenie poradenstva a vzdelávania. (Ak to pre vás znie nelogicky, nedajte sa odradiť, pretože do tejto kategórie sú priradení všetci zamestnaní, mamičky na materskej, podnikatelia, atď.)
  2. Vyberte si konkrétny jeden alebo viac kurzov, o ktoré máte záujem. (Nájdeš nižšie v článku.)
  3. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť  UPSVaR najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu.
  4. Formulár žiadosti má dve hlavné časti: 1. časť vypĺňa záujemca o zamestnanie, 2. časť vám na požiadanie vyplníme a potvrdíme my.
  5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vašu žiadosť posúdi a v prípade schválenia, uzatvorí s vami  dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.
  6. Čakacia lehota na schválenie žiadosti trvá v závislosti od miesta úradu práce, často prekvapivo rýchlo.
  7. Záujemca neplatí žiadne poplatky ani vopred a ani po skončení kurzu. UPSVaR preplatí kurzovné priamo organizácii.          

Vyberte si kurzy čo najskôr, aby ste získali čas na ich schválenie a stihli prísť medzi nás.


Komunikácia v tíme & Zvládanie konfliktov

22. 9. 2023


Komunikácia v tíme je zameraná na skupinové rozhovory, bezkonfliktné presadzovanie si názorov a aktuálne simulované situácie z pracovného prostredia. Naučíte sa jasne a priamo vyjadriť to, čo potrebujete, bez toho aby ste boli hádaví alebo naopak, pasívni. Primeraný spôsob vyjadrenia názorov ovláda málo ľudí, preto poznanie nových komunikačných zručností vám už hneď po kurze zaručí plynulé a bezproblémové interakcie s inými ľuďmi, vnútornú spokojnosť, rozvoj priateľstiev, pocit spolupatričnosti a pozitívny prístup.


Profesionálna a úspešná asistentka

8. 9. 2023     


je určený pre asistentky, ktoré chcú získať moderným spôsobom kvalitné zručnosti a znalosti pre ich úspešné a širšie pôsobenie vo firme. Počas kurzu nadobudnú vynikajúcu prípravu vo všetkých strategických oblastiach tak, aby vedeli profesionálne tvoriť hodnoty v akejkoľvek spoločnosti alebo organizácii. Naučíme tie najmodernejšie prístupy a zásady v riadení kancelárie manažérov aj riaditeľov, praktické rady ako efektívne fungovať v náročných pracovných situáciách a profesionálne návody na modernú komunikáciu a vystupovanie.


Komunikačné zručnosti a úspech v práci

13. 10. 2023


Nebojte sa vyjadriť svoj názor, byť presvedčivejší v práci a posúvať svoje nápady vpred. Tento kurz vám ponúkne tie najlepšie, praxou overené návody, ako si vždy komunikačne poradiť a dosiahnuť cieľ v bežných aj v náročných situáciách. Získate vyššie sebavedomie pre svoje účinkovanie v štruktúre firmy, ako aj pri kontakte s externým prostredím. Vylepšené komunikačné zručnosti vám zaručia dobrý pocit z práce a kvalitné budovanie vlastných úspechov.


Neváhajte si objednať aj BALÍK KURZOV, ak máte takúto skvelú príležitosť.


         


Tešíme sa na Vás!

Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore