IDEAL KNOWLEDGE 2024 - Profesionálny 2-dňový kurz pre asistentky - OBSADENÉ


Ďakujeme za záujem, kurz je už obsadený. 


Vstupný blok je zameraný na osobný rozvoj asistentiek v pracovnom prostredí a ponúka praktické a sofistikované stratégie, vďaka ktorým získate rešpekt, autoritu, prevahu a správny druh pozornosti.

 • Bezchybný prejav a sebavedomé vystupovanie.
 • Potenciálový graf momentálnych zručností a progres v ich posune (sebadôvera, cieľavedomosť, odolnosť, empatia, schopnosť rozhodovania, autenticita, umenie stanoviť si hranice).
 • Oslobodenie sa od myšlienok, že stále nestíhate alebo nerobíte dosť.
 • Vylepšený prístup ku stresovým situáciám, odolnosť voči prehrám.
 • Vyzerať ako rešpektovaná osoba a byť rešpektovanou.
 • Šaty robia človeka.
 • Mať všetko pod kontrolou a vydržať.
 • Moderné písanie emailov z PC a mobilu, ako aj  najväčšie chyby v elektronickej komunikácii.
 • Flexibilita v komunikácii - Ako zvládať náročné komunikačné situácie 
 • Úspešná komunikácia bez slov, osvojenie si a interpretácia vlastných pozitívnych neverbálnych signálov.
 • Významné rozdiely u žien a mužov, dosiahnutie rovnosti a harmónie.
 • Trendy vo svete asistentky, ktoré priniesla nová doba.
 • Otvorené a pozitívne gestá, ktoré riadia úspech.

  Hry: Moment slávy ✧ Viem kto som


Skvelé a prvotriedne môžete byť vtedy, ak viete, čo sa od vás vyžaduje. Tiež je dôležité ustáť prílev pokynov a úloh v krátkom čase, nesklamať, rýchlo sa rozhodovať, vedieť sa vcítiť do nálady šéfa, šéfky a byť tak trochu dobrou psychologičkou. 

 • Typológia šéfov, šéfok.
 • Ako posúvať nadriadeným svoje nápady a myšlienky.
 • Tipy a triky na zlepšenie profesionálnej podpory nadriadeného.
 • Iniciatíva – priestor pre vlastné podnety a nápady.
 • Prezentácia svojho nápadu, myšlienky.
 • Ako sa nastaviť na lepší výkon, robiť, čo treba a plniť zložité úlohy nadriadených.
 • Umenie niesť zodpovednosť a nesťažovať sa.
 • Ako s ľahkosťou zvládať negatívne situácie a pritom podporiť nadriadenú autoritu.
 • Prijatie pochvaly aj kritiky.
 • Spätná väzba je dar.

  Hry: Ako ospravedlniť nemožné ✧ Chytaj, keď hádžu


Primeraný spôsob vyjadrenia názorov ovláda málo ľudí, preto poznanie nových komunikačných zručností vám už hneď po kurze zaručí plynulé a bezproblémové interakcie s ľuďmi, vnútornú spokojnosť, rozvoj priateľstiev a pozitívny prístup.

 • Pozitívne myslenie, vylepšenie pohľadu na konkrétne situácie v tíme.
 • Bezkonkurenčné rady pre obľúbenosť a udržiavanie dobrých vzťahov s ľuďmi.
 • Nezastaviteľné inovácie  - dôležité zmeny, ktoré priniesla dnešná doba.
 • Zložité personality (kolegovia, nadriadení, klienti).
 • Budovanie nielen vlastných úspechov, ale aj víťazstiev iných.
 • Aktívne počúvanie (čo nám pomáha a bráni počúvať).
 • Bezkonfliktné presadzovanie si názorov, chyby pri reakciách na kritiku.
 • Flexibilita v komunikácii & Ako zvládať náročné komunikačné situácie.
 • Úspešná komunikácia bez slov, osvojenie a interpretácia vlastných pozitívnych neverbálnych signálov.
 • Vnútorná spokojnosť, rozvoj priateľstiev, pocit spolupatričnosti a pozitívny prístup.

  Hry: Interaktívne a zážitkové skupinové rozhovory, odhalenie rozporov a hľadanie zhody v simulovaných témach.


Rýchla orientácia v pretlaku úloh, určenie si priorít, ktoré sa počas dňa menia a dokonalé organizačné zručnosti. Nie, nie, to nie je samozrejme všetko. Pohotový time management, bezchybnosť a nevyčerpané energia. Stop! Spolu to zvládneme.

 • Ako a kto posudzuje môj výkon vo firme.
 • Systematické podávanie výkonu.
 • Stanovenie si svojich cieľov.
 • Nutné špecifiká Time-managementu asistentky.
 • Support & Management Balance.
 • Ako si udržať motiváciu a nadšenie.
 • Prístup k práci a nároky na výkon & Hranice perfekcionizmu.
 • Syndróm vyhorenia – nebezpečné a záchranné zóny.

  Hry: Pravda za stolom ✧ Rozlúštenie mínusov a objavenie plusov


 • Na konci kurzu budú účastníčky vedieť 
 • vymenovať, čo ich šéf, šéfka očakáva, poznať priority 
 • využiť potenciál pre zvýšenie kvality svojej práce a ukázanie výnimočnosti
 • popísať stratégie, ktoré zlepšia komunikačné schopnosti a prístup k práci
 • pristúpiť s nadhľadom k rozdielnym povahám v práci
 • nájsť väčšiu zodpovednosť za vyjadrené myšlienky a hlasné slová
 • povzbudiť svoju odvahu a zároveň pokoru
 • spravovať lepšie svoj čas, byť efektívnejšie a to bez vplyvu každodenného stresu
 • priniesť inovácie pre osvieženie tímového ducha
 • preukázať emočnú odolnosť, uvedomenie si prítomného okamihu a flexibility meniť veci k lepšiemu


Naša FILLING metóda odhaľuje ďalšie možnosti vášho osobného a pracovného rozvoja. Nájde rozpory, ktoré vám blokujú predviesť svoju unikátnosť aj autenticitu a predstaví presné návody k pozitívnym zmenám. Poznatky dokážete už od zajtra premieňať na malé aj väčšie úspechy.

Pozrite si naše referencie od Vás   

Tu je fotogaléria kurzov  

Súčasťou kurzu je podnetná praktická časť a zážitkové tréningy na simulované situácie z pracovného prostredia. Máme pripravený aj dobrovoľný program snímaný na kameru, ktorý odhalí veľa nezodpovedaného.   

Cena kurzu zahŕňa:

 • 7 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu
 • Coffee break, veľmi chutné občerstvenie, vynikajúce teplé obedy a nápoje počas kurzu 
 • Elektronické materiály
 • Certifikát o absolvovaní kurzu

Školíme v krásnych priestoroch, aby ste sa cítili skvele.

   


O lektorke

Kurz vedie Mgr. Elena Mravcová s vyše 15 ročnou praxou v personálnom manažmente a dlhoročnými skúsenosťami z významných médií. Dnes pôsobí ako lektorka, mentorka, kariérna poradkyňa a zakladateľka najväčšieho portálu pre asistentky na Slovensku   www.skvelaasistentka.sk. Cez jej kurzy a tréningy prešlo za posledné roky vyše 2500 odškolených účastníkov. Kurzy a workshopy sú pútavé, akčné a každému prinesú trvalý zážitok a bohaté skúsenosti pre ďalšie úspešné pôsobenie v práci a aj v bežnom živote. 

Kedy

Trvanie 2 dni:

20. - 21. máj 2024 

od 10:00 do 16:30 hod

Kde

BUSINESS CLUB PENATI

Agátová 33
841 01 Bratislava 

Cena kurzu

450 EUR s DPH

(375 EUR bez DPH)

Vyplňte prihlášku

Firma, adresa a fakturačné údaje (povinné len pre účastníkov z firiem a inštitúcií)

V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov., a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.
Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@skvelaasistentka.sk
Positivity Job s.r.o.

Partizánska 2

811 03 Bratislava

Slovakia


+421 911 566 766

+421 2 207 622 62


info@skvelaasistentka.sk

skolenia@skvelaasistentka.sk

© Copyright 2018 Všetky práva vyhradené.

Hore